Opcje językowe

English Poland

Zarządzanie ryzykiem

Oferujemy kompleksowe usługi zarządzania ryzykiem obejmujące:

 • Audyty ryzyka
 • Ocenę ryzyka
 • Zarządzanie pracami naprawczymi
 • Projekt systemu
 • Opracowanie polityki i procedur
 • Szkolenie personelu
 • Analizy kontrolne i ponowne oceny

Nasza odpowiedzialność obejmuje zarówno identyfikacją i zarządzanie czynników niepewnych związanych z inwestycją i budową jak również inne ważne i specjalistyczne obszary obejmujące:

 • Przepisy BHP
 • Przepisy dotyczące dostaw wody
 • Kwestie bezpieczeństwa pożarowego
 • Kwestie dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych z budynku
Trebbi - Inspiring Built Environments
Zarządzanie ryzykiem - Trebbi Polska - Inspiring Built Environments