Opcje językowe

English Poland

Zarządzanie budową

Usługa obejmująca...

 • Opracowanie podziału zadań, dopasowanego do sytuacji oraz wymogów inwestora
 • Przygotowanie niezbędnych metod przetargowych, dopasowanych do podziału zadań
 • Organizacja placu budowy, zapewnienie najlepszych rozwiązań, celem wypełnienia założeń harmonogramowych i kosztowych
 • Ustalenie planów kosztowych inwestycji
 • Praca nad projektem, opracowanie celów, wprowadzanie niezbędnych zmian w strukturach organizacyjnych i harmonogramach
 • • Wprowadzanie oszczędności i wdrażanie opłacalnych rozwiązań
 • Kontakty z wszystkimi niezbędnymi organami, celem zagwarantowania właściwego wprowadzenia procesu budowlanego w życie
 • Prowadzenie procesu przetargowego – zawieranie niezbędnych kontraktów, aneksów, prezentowanie porównania ofert i usługi doradcze podczas całego procesu
 • Prowadzenie placu budowy, zarządzanie wieloma wykonawcami
 • Koordynacja między zespołem projektowym a wykonawcami oraz między wykonawcami a inwestorami
 • Zapewnienie zespołu inspektorów
 • Zarządzanie zmianami
 • Przekazanie ukończonego projektu inwestorom, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu
 • Zarządzanie usterkami
 • Zaangażowanie w okresie gwarancyjnym, niezbędne audyty i gwarancyjne kontrole usterek (usługa opcjonalna)
Trebbi - Inspiring Built Environments
Zarządzanie budową - Trebbi Polska - Inspiring Built Environments