Opcje językowe

English Poland

Nasze usługi

Państwa projekty są zawsze unikalne, tak jak unikalne są i nasze rozwiązania

 

Zarządzanie projektem

Elastyczne, dopasowane do potrzeb, zorientowane na wyniki usługi zarządzania projektem świadczone przez inteligentnych i oddanych ludzi. Bezpośrednio skupiając się na czasie, kosztach i jakości, nasz personel zapewni skuteczną realizację projektu, świadcząc praktyczne, profesjonalne i efektywne usługi

 

obejmujące...

 • Zarządzanie inwestycją – zarządzanie całymi inwestycjami w imieniu klienta – od złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, projekt techniczny i wykonawczy po realizację projektu budowlanego
 • Analizy Due Diligence – zapewniamy klientowi pewność, że klient kupuje lub finansuje inwestycję w dobrym stanie technicznym i zbudowaną z poszanowaniem prawa budowlanego
 • Monitoring projektu – zwykle w imieniu instytucji finansujących
 • Administracja kontraktu – łączymy umotywowane zarządzanie z wykorzystaniem umiejętności technicznych
 • Zarządzanie zmianą – zarządzanie zmianami projektu w trakcie całego przebiegu inwestycji
 • Zarządzanie ryzykiem – konieczne narzędzie w dzisiejszym trudnym procesie budowlanym
 • Planowanie kosztów inwestycji – usługa skupiająca się na ochronie Państwa budżetu
 • Zarządzanie kosztami – gwarancja uzyskania najlepszej ceny za dane usługi
 • Zarządzanie budową – koordynacja wszystkich elementów projektu z wieloma wykonawcami
 • Zarządzanie roszczeniami – działanie w imieniu klientów z różnych sektorów celem przygotowania i rozstrzygnięcia sporów budowlanych, częsta reprezentacja klientów w sądzie


Niezależnie od naszej roli, wartości, którymi się kierujemy pozostają takie same. Wynikają one z naszej fundamentalnej wiary w odpowiedzialność i pracę zespołową. Obejmują one następujące zasady:

 • Jako managerowie projektu, przyjmujemy całkowitą odpowiedzialność
 • Rozumienie Państwa, naszego klienta, jest celem nadrzędnym
 • Nasze wyniki mierzy się porównując je do Państwa celów
 • Tworzymy solidne ramy dla pracy zespołu projektowego
 • Wierzymy w pracę zespołową oraz silne przywództwo, którego to wymaga

Mając odpowiednie kwalifikacje i pracując wyłącznie przy zarządzaniu projektami, nasi managerowie wspierani są przez zintegrowany wysokiej jakości system administracyjny, który pozwala im skoncentrować się na Państwa projekcie.

Trebbi - Inspiring Built Environments
Services - Trebbi Polska - Inspiring Built Environments