Opcje językowe

English Poland

Sektor instytucjonalny

Praca w tym sektorze wiąże się z kontaktami z wieloma partnerami, organami rządowymi, inwestorami, deweloperami i najemcami. Trebbi Polska ma znaczące doświadczenie w bliskiej współpracy z tak zróżnicowanymi partnerami, celem osiągania jak najlepszych rezultatów.

Wiele z tych projektów realizowanych jest obecnie raczej w formie PFI czy PPP niż poprzez bezpośrednie finansowanie ze strony rządu czy władz lokalnych i zwykle obejmuje rewitalizację lub przebudowę budynków czy obiektów, które w przeszłości były niedoinwestowane.

Trebbi Polska wnosi szeroką gamę swoich usług do projektów realizowanych w ramach sektora publicznego, od kompleksowego zakresu, poprzez szereg naszych głównych umiejętności tj. obmiary robót, zarządzanie projektem, usługi opomiarowania dla budownictwa, zarządzanie ryzykiem i budżetem, doradztwo BHP, po strategiczne usługi PFI/PPP i monitoring projektu.

Trebbi - Inspiring Built Environments
Sektor instytucjonalny - Trebbi Polska - Inspiring Built Environments