Opcje językowe

English Poland

Nasze projekty

Jesteśmy w stanie zająć się różnorodnymi projektami, od niewielkich biur po międzynarodowe centra rozrywki.
Nasze główne doświadczenie skupia się w sektorach komercyjnym, biurowym, wypoczynkowym, handlowym i logistyczno-przemysłowym, w których wdrażamy najlepsze techniki zarządzania projektem, dzięki pracy doświadczonych i wykwalifikowanych managerów projektu.

 

 

*Niektóre z projektów omawianych w tej sekcji dotyczą uprzedniego doświadczenia naszego zespołu, przed zawiązaniem Trebbi Polska.

Trebbi - Inspiring Built Environments
Projects - Trebbi Polska - Inspiring Built Environments