Opcje językowe

English Poland

Monitoring projektu

Ta usługa świadczona dla instytucji finansujących składa się z dwóch faz:

  • Faza przed podpisaniem kontraktu obejmująca analizę due diligence propozycji dewelopera, gwarantująca, że plan spełnia aktualne wymogi rynkowe. Udzielanie konkretnych porad w zakresie planowania, odpowiedzialności, gwarancji, projektu i specyfikacji, programu, przetargów, umów z lokalnymi organami itp.
  • Faza po podpisaniu kontraktu wymagająca monitoringu postępu prac budowlanych i wiążących się z tym elementów aż do ukończenia projektu. Comiesięczne raporty obejmujące stan postępu, wykonanie, jakość, niezbędne płatności, prace statutowe, certyfikacje itp. Po ukończeniu, uzyskanie i weryfikacja dokumentacji BHP, sprawdzenie usterek budowlanych i zatwierdzenie ostatecznego stanu rozliczeń.
Trebbi - Inspiring Built Environments
Monitoring projektu - Trebbi Polska - Inspiring Built Environments