Opcje językowe

English Poland

Zarządzanie roszczeniami (Claim Management)

Usługa obejmująca...

  • Weryfikacja dokumentacji, korespondencji inwestycji pod kątem zakłóceń,
  • Przygotowanie roszczenia terminowego określającego realny termin zakończenia budowy,
  • Przygotowanie harmonogramu zakłóceń – określenie ścieżki krytycznej przebiegu prac,
  • Przygotowanie roszczeń finansowych dla robót dodatkowych powstałych, podczas realizacji inwestycji
  • Prowadzenie claim management podczas trwania Inwestycji,
  • Przygotowanie, pomoc oraz uczestnictwo w negocjacjach i mediacjach
Trebbi - Inspiring Built Environments
Claim Management (zarządzanie roszczeniami) - Trebbi Polska - Inspiring Built Environments