Opcje językowe

English Poland

Analizy Due Diligence

Przygotowanie szczegółowego raportu na temat spełniania przez inwestycję wymogów technicznych, prawnych i komercyjnych przed jej sfinansowaniem lub zakupem, w tym zatrudnienie wszelkich niezbędnych konsultantów, którzy zbadają każdy aspekt budynku lub proponowanej inwestycji, wraz z niezbędnym sprawdzeniem lokalizacji, zarządzaniem usterkami i ostatecznym zakończeniem prac. 

Trebbi - Inspiring Built Environments
Analizy Due Diligence - Trebbi Polska - Inspiring Built Environments