Language Options

English Poland

Budapest - Bamako 2018 - Great Africa Run

Budapest - Bamako 2018 - Great Africa Run

Welcome to 2018!
We are entering the New Year and from tomorrow we keep our fingers crossed for the Top Driver Team participants in the Budapest – Bamako 2018 rally – the largest, charitable Paris-Dakar inspired rally starting in the heart of Europe and a finishing in West Africa rally whose essence is the direct bringing donations to communities in Mali and Mauritania.
Demanding as always and full of unexpected twists and adventures, the route leads through Austria, Italy, France and Spain along the coast. Teams ride on paved and off-road sections through Morocco, Mauritania and Mali before they reach Bamako.


Ready to go! Good luck guys!

Budapest - Bamako 2018 - Great Africa Run

Budapest - Bamako 2018 - Great Africa Run

Witajcie w 2018! Z parą wchodzimy w Nowy Rok i od jutra mocno trzymamy kciuki za uczestników Top Driver Team w rajdzie Budapest – Bamako 2018 – największym, charytatywnym, inspirowanym rajdem Paryż – Dakar, startującym w sercu Europy a mającym finisz w zachodniej Afryce rajdzie, którego istotą jest bezpośrednie przynoszenie darowizn społecznościom w Mali i Mauretanii.


Wymagająca jak zawsze oraz pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji, i przygody trasa wiedzie przez Austrię, Włochy, Francję i Hiszpanię wzdłuż wybrzeża. Zespoły jeżdżą na odcinkach utwardzonych i terenowych przez Maroko, Mauretanię i Mali, zanim dotrą do Bamako.


Ready to go! Good luck guys!

Budapest - Bamako 2018 - Great Africa Run - Trebbi Polska - Inspiring Built Environments